Minut er uafhængige af snævre partiinteresser, for os er national selvstændighed vigtigere end særinteresser. Vi tror på danskernes ret til selvbestemmelse og en egen kulturel identitet efter mere end tusind års selvstændighed.

søndag, april 30, 2006

VI VIL HAVE FRI OM SØNDAGEN.

Sveriges største forbund af muslimer - 70.000 medlemmer - kræver nu særlige love for muslimer. Bl.a skal svømmeundervisning kønsadskilles, imamer skal undervise muslimske skolebørn i skolen og en skilsmisse skal godkendes af en imam og ikke mindst muslimer skal have fri om fredagen.
Udover at det undrer mig, at man går så meget op i muslimske børns svømmeundervisning, kan jeg da kun sige god for forslaget om frihed, så skal alle jøder have fri om lørdagen og alle kristne holde fri om søndagen.
Så må vi se hvad muslimerne siger til ikke at kunne komme på hospitalet om søndagen, da de fleste sygeplejersker, læger, portører og ambulancefolk holder fri. Lad os håbe det ikke brænder, da jeg endu ikke har hørt om mange muslimske brandfolk.
Kastrup lufthavn vil naturligvis være lukket om søndagen. Til gengæld vil der så være masser af taxier, som kan holde som de vil.
Undertegnede der arbejder i detailhandlen vil kunne holde fri og det kan så lære folk at købe ind i løbet af ugen. (Som om de ikke kunne nå det).
Politiet vil holde fri, men det vil muslimerne i Voldsmose nok sige er en fordel.

MN.

VÆRDIER UNDER ANGREB.

"Jeg tror ikke vort samfund er direkte truet af fundamentalisme eller islam, men vores værdier er i hvert fald under angreb. Det er et angreb, vi skal afvise på en ordentlig og fair måde. Det kan ikke være meningen, at vi ikke kan være i fred i vores del af verden. Den vil vi ikke have spoleret. Man skal lægge mærke til, at da Dannebrog blev brændt af, var det vores identitet, der blev angrebet".

Professor, Cand. mag. Peder Skyum-Nielsen i Jyllandsposten 30/04/06.

BRAVO.

Vi her på MINUT har tidligere skrevet om den skandaløse dom, hvor to "happy slappere" gik fri trods deres modbydelige overfald på en uskyldig. Men nu har anklagemyndighederne anket sagen i håb om at den 17-årige dreng kan udvises af landet. Den 16-årige pige har desværre fået dansk statsborgerskab, så hendes ulovligheder skal vi nu trækkes med resten af livet.
Læs mere her.

MN

KUJONER!

"De er kujoner, jeg har altid solgt godt i Danmark hvorfor vil man pludselig ikke udgive mig? Tænk at der ikke er et eneste, forlag der har bare en smule rygrad og mod til at udgive en af mine tre bøger om islam".

Oriana Fallaci om de danske forlag i Jyllandsposten.

EURABIA.

Vi står overfor en ny facisme i Europa, en islamisk facisme. Jeg ønsker ikke deres burka, deres chador, deres fem bønner om dagen, de kan tage hjem og dyrke deres religion, værsgo, men bring den ikke ind i mit hus, jeg vil ikke opgive min frihed.
Jeg vil ikke have deres fandens moske, for de giver ikke mig lov til at bygge bare et lille kapel i deres lande.

Læs et lille uddrag i Jyllandsposten her.

Forfatteren Oriana Fallaci som da danske ambassader blev brændt af, satte et dansk flag i vinduet.

lørdag, april 29, 2006

200:1

200 indvandrere i gadekrig med politiet – 1 anholdt.

Her på Minut bryder vi os sædvaneligt vis om god ro og orden, som en bærende kraft for et rigt og udviklende samfund.

Det skider man højt og flot på, når man er udlænding, muslim og mand under 40 år, og ivørigt bliver passet på de stakkels danske overbelastede skatteyderes regning.

Vi finder igen og igen, hvad enten urolighederne og gadekampene finder sted i Hovedstaden, Aarhus eller bette Odense, at der er en sørgelig kvantititiv forskel i antallet af ulovlige kompetanter, anholdte for da slet ikke at turde nævne dømte – ja lad os sige det lige ud af posen; arabere...

Efter nøje overvejelse er vi kommet frem til 12 muliglige årsager, men vil kun behandle 2 af dem offentligt, resten kan ikke gøres i god ro og orden inden for ytringsfrihedens stadigt snævrere grænser.

1) Politiet er kørt træt, mat og ud på sidesporet. Der pisses på dem, der spyttes efter dem, der råbes luder, bøsse og voldspsykopater efter dem. Deres vogne overdynges med skattekroner-brosten, deres opbakning kommer med forsinket DSB fra Hovedstaden og dommerne gider ikke tage de anholdte forbrydere alvorligt.

Vi mener, at der er tre svar på tiltale:

Hjemmeværnet, Hæren eller Jægerkorpset.

HJV: Her har vi med folk at gøre, som kender nærmiljøet. Nåh, joh, det er ganske vist længe siden, at der boede en dansker i Voldens Mose, men vi har stadigt styr på nordretningen og vores radioer vil kunne lede og fordele spærringer, således at de ulovlige krigere ville kunne indsamles og stilles for dommeren og dømmes for deres mange forbrydelser den anden aften.

Hæren: Vi forudser, at den største forskel vil bestå i Hærens vilje til at indsette lette til mellemtunge våben. Man vil kunne se vore professionelle styrker benytte sig af det moderne night vision systems, som endda kan se mørke personer med Arafat-tørklæder om deres grimme ansigter. Med præcise skud, samt aktivt brug af chok-taktik, vil de kunne lamme den samlede bande af 200 paramilitære arabere, og militærpolitiet vil kunne udpeje dé, som bør se en dommer.

Jægerne: Uden at vide at de er blevet omringet, vil disse arabiske forbrydere blive bagbundet, hættet og under larmen fra helikoptere og høj terror-musik, vil de på køretøjer uden nummerplader blive kørt til forhør hos Frømændene på Sjælland. Gensynet med Kronprinsen vil blive uden smil og dannebrogsflag, og alle samtaler (envejs) vil blive gjort udi stillinger, der vil få Reserveofficer Hommel til at ligne en omvandrende Børge Mogensen sofa til kr. 58.000. Dommere vil vi ikke få brug for, i det den samlede mængde unge arabere næste dag vil blive masse-døbt, og indmeldt i FDF samt KU.

2) Straffeloven bliver misforstået. Man har med at gøre uroligheder, som slet ikke bliver behandlet indenfor rammerne af loven. Det hele er jo slet ikke så alvorligt.

§ 13. Handlinger foretagne i nødværge er straffri.

Det der nemlig er sket, er, at det er det omkringliggende Danmark, der i sin grovhed, har angrebet disse kære arabere.

§ 14. En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning.

Det der er sket, betyder ikke en skid, det er jo ikke vigtigt, vi plejer jo bare at spørge nogle pædagoger, om de ikke kan tale lidt pænnere til disse søde unge mænd.
- Og hvorfor uddeler vores unge pædagoger iøvrigt ikke velvilligt oral-sex til disse unge mænd? Der er da ikke noget at sige til, at temperamentet stiger fra tid til anden....

§ 16. Personer, der på gerningstiden var utilregnelige på grund af sindssygdom eller tilstande, der må ligestilles hermed, straffes ikke. Tilsvarende gælder personer, der var mentalt retarderede i højere grad. Befandt gerningsmanden sig som følge af indtagelse af religøse tekster eller andre muslimske rusmidler forbigående i en tilstand af sindssygdom eller i en tilstand, der må ligestilles hermed, kan straf dog pålægges, når særlige omstændigheder taler derfor.

Ingen kommentarer.

Jammen, det er jo hermed klart for en hver, at den éne anholdelse der foregik i Odense den anden aften, skete ved en stor fejl. Vi siger på det officielle Danmarks vejne; Undskyld og lad Allah være med jer i næste angreb på de vantro fynboer, de beskidte hunde.

Transatlantic

Den uhildede 2

Endnu engang er jeg blevet grundigt belært. Endnu engang har jeg kunnet læse en artikel, skrevet ud fra den mest ophøjede neutralitet, forfattet på et stade, det ikke er forundt almindelige dødelige at befinde sig på. Lektor i forfatningsret ved Københavns Universitet, Henrik Palmer Olsen, har i denne fredags Weekendavis i tillægget Idéer, side 6-7, begået et mesterværk i selvbedrag. Ja, det tror jeg faktisk, det er, selvbedrag altså. Jeg tror nemlig ikke, at Olsen selv er klar over, hvilke afsindigheder han underholder læseren med. Lad os gå til biddet og citere dette helt forrygende afsnit:

"Når disse nuancer kommer frem, ser man tydeligere, at det snarere handler om nuanceforskelle end egentlige grøfter. Det er spørgsmålet om, hvor loyale domstolene skal være over for lovgiver, hvor frit en international domstol kan dømme, hvor vigtig den nationale forankring er, hvor meget magt flertallet skal have, osv."

Olsen beskæftiger sig med et ikke uinteressant emne, nemlig hvor meget magt menneskerettighedsdomstolen (der er godt nok ikke nogen, der får undertegnede til at skrive denne "domstol" med stort) i Strassbourg (den stakkels by kan jo ikke gøre for, at den skal huse en uhyrlighed) skal have, og han opdeler ganske fornuftigt de stridende jurister i traditionalister (f.eks. Mads Bryde Andersen) og reformister (f.eks. Ole Espersen). Efter dette forarbejde når Olsen frem til ovenstående citat. Kampen mellem traditionalister og reformister står om nuanceforskelle.

Så nu ved De det, kære læser. Hvis De havde en forestilling om, at domstolene skulle være loyale over for folkets flertal, så havde De blot fået en fiks idé. Hvis De havde tænkt den tanke, at det var ret afgørende, om en international "domstol" kunne dømme en suveræn nation ned i sorte helvede, så er De såmænd bare lettere forskruet. Hvis De, ude på kætteriets yderste overdrev, gik og syslede i retning af, at De var nationalt forankret, så ved jeg virkelig ikke, hvad jeg skal stille op med Dem. Og hvis De sluttelig mener, at en instans uden for Danmark måske ikke skal sætte sig til "dommer" over Danmarks suveræne beslutninger, så vil jeg oplyse Dem om, at jeg agter at tilkalde den blå vogn, hvorefter De på statens (eller menneskerettighedsdomstolens?) regning vil modtage den mest udsøgte behandling, der med garanti vil kurere Dem for nogensinde at modtage lignende vrangforestillinger igen.

Jamen, er det ikke ømt? Er det ikke vederkvægende således at vide, at der i kongeriget til enhver lejlighed forefindes personer, der som Olsen kan få én til at føle sig hensat til et galehus?

de Maistre

fredag, april 28, 2006

PIA - RING MIG OP NÅR DET SKER
Billede: politik.tv2.dk

Efter dagens kolde bord hos den såkaldte konservative såkaldte formand, hr. Vicestatsminister Bendtsen, - så udtaler Pia K, at hun forventer at se en fremtidig "konservativ" formand som er mere mand, mere styrende og mere taktfuld i sin omgang med DF.

Pia K. må have fået én hof og fire snapse for meget til sin beskedne frokost, hvis hun selv tror på, at undermåleren fra Fyn skulle kunne levere dén vare.

Han kunne ikke, om han så prøvede. Vorherre bevares for et pjok han dog er.

Transatlantic

JULIA ER VOLDTAGET - FATIMA ER IKKE?

Red Barnet kører i øjeblikket en reklamekampagne med overskriften.:Julia på 15 er lige blevet gift - med sin voldtægtsmand.
Reklamekampagnen er for at oplyse om Red Barnets landsindsamling til fordel for børn i krigszoner. Respekt for det.
Men det der skurrer i mine ører er Red Barnets generalsekretær, den fallerede partiejer af CD, som hun grundigt fik banket til jorden - Mimi Jakobsen.
Flere gange har fruen udtalt sig negativt om 24-års reglen og vil have den afskaffet. Reglen, som er lavet for at forhindre, at etniske familer henter unge mennesker, som regel kusinen eller fætteren til landet og tvangsgifter dem med en her i landet boende ungt menneske. Vi har i pressen hørt rædelsfulde beretninger om unge, der bliver gift uden at kende hinanden. En måske velinintegret ung boende i Danmark, med danske synspunkter, danske venner og danske venner, bliver tvangsgift med en analfabet fra den tredje verden, der end ikke kan bruge et toilet og nu må tilsløre sig, stoppe uddannelsen og betjene en af hende ukendt mand sexuelt og føde børn i en uendelighed for at få flere børnechecks.
Så det er alså galt, at en ung kvinde i udlandet bliver tvangsgift, men når Fatima i Danmark bliver tvangsgift og voldtaget, så er det alså i orden?

MN.

SF VIL HA' TÅGER TIL TIDEN

Endnu en kedelig arbejdsdag, hvor jeg allerede har placeret pigskoene i hullerne så jeg ved endt arbejdstid kan komme ud i solskinnet og nyde de københavnske cykelpiger. Eneste lyspunkt er venstrefløjshjemmesiden indymedia.dk, hvor oikofobi, kommunistiske rædselsutopier og det glade vanvid fra halvfjerdserne lever i bedste velgående, behøver jeg at fortælle at hjemmesiden er til uendelig glæde for Minuts redaktion.

Hjemmesiden annoncerer, at lørdag d. 6. maj vil nogle af dinosaurerne rejse sig fra tjæresumpen for at løfte hovedet en sidste gang inden deres forudsigelige undergang (min teori lyder på indavl).
Hashrygernes Internationale Kampdag markeres på Axeltorv af et tværpolitisk netværk, der arbejder for afkriminalisering af hashrygning. Rådet består af Enhedslisten, Socialistisk Ungdomsfront, SF, SFs Ungdom, Radikal Ungdom, Christianias Kulturforening, Minoritetspartiet, Dansk Cannabisforening, Gaderummet, Hampepartiet, Kærlighedspartiet og Fri Hash bevægelsen.

Så er det endeligt blevet fastslået hvorfra Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og det Radikale Venstre får deres fritsvævende og tågede forestilling om det fremtidige samfund. Hvad bliver det næste, skal deres mødelokaler på Christiansborg laves om til fixerum?
Anyway her rundt om Minuts kakkelbord samler vi ind så Villy Søvndal kan skifte snadden ud med en kvalitets bong fra staden, hvem ved måske vil lidt tjald få den altid omtågede Willy til at klare op, så han kan begynde at arbejde på at lovgivningsmæssigt at jage de bagmænd, der slavebinder børn og unge i misbrugsproblemer, som gale hunde.

Skjoldunge

OBERSTEN TOSSER RUNDT

Der var engang en Oberst.

Da jeg var soldat (....) havde man stor respekt for den halv-gale mand i Viborg, som gjorde som han mente, talte fra hjertet og pustede sig op, når det var nødvendigt, - og lidt til når det ikke var så dybt dybt nødvendigt....?!

Man så på ham, tiltrods den store fysiske overvægt der reelt gjorde ham ikke-brugbar i krig, som en reel kriger, med overblik, erfaring og en livslang indsats i Forsvaret. Han aftvang respekt.

I dag sætter han det hele over styr i JP. I sin iver bruger han adskillige spaltemeter på at forsvare den kønne Helle T. S. Obersten mener, at hun er helt vidunderlig, og giver flere gode argumenter, mener han selv.

Denne Jens Chr. Lund (MF) og socialdemokrat, gør idag sig selv til Vorherre i personalemæssige henseender, i lederbedømmelse og i partipolitisk splid og uro.

Må vi da så være fri! råber vi hér fra Minut.

Først og fremmest er vi ikke helt vilde med socialister, og slet ikke de der udtaler sig med en militær-mæssig autoritet. Dén er mistet idét oberst Lund kastede sig til de røde.

Dernæst, så bryder vi os slet ikke hans kærlighed til Clinton og dennes flirt med Helle. Clinton som en anden over-Nyrup, der ikke opnåede en pind, satte sit embede i miskredit, svigtede de svageste og kun tænkte på sig selv og sine ben. Helle, som en under-Nyrup, der prøver at nå på niveau, dette rådne niveau.

Til sidst, så kan vi slet ikke tåle, når intern rettet kritik til medlemmerne af en lille (rød) klub skal udstilles offentligt, for personlig vindings skyld som det jo er tilfældet her idag. Hvad der skal siges til tropperne, skal siges til tropperne, ikke til uskyldige konservative læsere, who couldn't care less.

http://www.jp.dk/meninger/ncartikel:aid=3699000

Om igen soldat. Ned på maven (vommen) og stik mig 20 strækkere, - NU!

Transatlantic

ERHVERVSLIVETS KULTURREVOLUTION

Erhvervslivet er ideologisk set gået helt amok i overfladiske fraser fra pop-psykologiske managementteorier og brokker fra Det Radikale Venstres partiprogram. Vi oplevede det under Muhammed-krisen, at blive faldet i ryggen af disse globaliseringsfreaks, som ikke tænker på andet end at opdyrke og lefle for lukrative markeder i udlandet. Det er et anti-nationalt erhvervsliv, der intet har til overs for Danmark og danskerne, for som de radikale har de mere til fælles med tilsvarende ”kreative” klasser i udlandet, som også skider højt og flot på deres hjemlige befolkninger i jagten på den fede fortjeneste og det gode liv med franske havemøbler og ild i pejsen.

Se nu bare Berlingske Tidende i dag (Berlingeren er altid god for lidt business-lir), hvor de har en artikel om rådgivningsfirmaet Advice, som har udarbejdet en rapport om Danmarks image til Udenrigsministeriet. Udgangspunktet er jo selvfølgelig, at Danmark har mistet anseelse, som følge af Muhammedkrisen. Nu skal vi have en eftersidning og i skammekrogen så vi kan lære det:

”Bindingsværkshuse, tinsoldater, kongefamilien, den lille havfrue, glade børn der spiser rød grød med fløde. Det er den slags billeder, udlændinge forbinder med Danmark. Efter Muhammed-krisen er det billede mere til skade end gavn.
»Det bekræfter, at vi er en indadvendt, selvfed nation, og det er ikke så heldigt lige nu, hvor der bliver rejst tvivl om, hvorvidt danskerne forstår at opføre sig som verdensborgere med respekt for andre kulturer og traditioner,« siger Jesper Højbjerg, der er rådgiver i Advice.
Danmark bør brande sig selv som et innovativt, miljøvenligt og socialt ansvarligt land med stor diskussionskultur og tradition for at eksperimentere, mener Advice. Havfruen, kongehuset og bondegården skal skiftes ud med Christiania, Lars von Trier og vindmøller.”

I skammekrogen med dig! Og gentag så efter mig: Ud med Havfruen, kongehuset og bondegården. Ind med Christiania, Lars von Trier og vindmøller. Skriv det så 100 gange på tavlen så du kan forstå det!

La Gioconda

SOCIALISMENS ENDESTATION


Se mere frikonservativ propaganda på: www.minut.tk

torsdag, april 27, 2006

Den uhildede

Der forestår en større forskningsopgave. En opgave, der skal se det som sit mål at trænge ind til essensen af et af de virkelige mysterier i vor tid. Opgaven kan formuleres således:
1: Hvorfor hedder Berlingske Tidende Berlingske Tidende?
2: Hvordan er det dog kommet så vidt med Berlingske Tidende?

Første spørgsmål kan besvares ret simpelt. Bogtrykker E.H.Berling fik i 1748 rettighederne til at grundlægge et dagblad, der fra 1749 er udkommet under en række navne, fra 1838 som Berlingske Tidende.

Svaret på det andet spørgsmål er noget mere kompliceret. Det, der skulle være flagskibet i den konservative presse i hovedstadsområdet, er i 2006 degenereret til en udflydende, blød centrum-højre variant af Politiken og Det Radikale Venstre. Den avis, der skulle have formidlet en karsk gengivelse af virkeligheden, sådan som den ser ud i al sin grumhed, er forlængst blevet overtaget af kræfter, der er mere optaget af egen leflen for den såkaldte modernitet, end den er i at give danskerne en fornemmelse for, hvad der er op og ned i tilværelsen både i dag og i øvrigt.

Torsdagsudgavens side 12, 1. sektion, giver et glimrende eksempel på miséren. Under overskriften "Tyskland kæmper hårdt for EU-forfatningen" giver de to journalister, Claus Kragh og Ole Bang Nielsen, under dække af det, de muligvis selv vil opfatte som integritet, en "analyse" af statsministerens tale om EU-traktatens død. Til den ende interviewer de Marlene Wind, og hun er sandelig EU-ekspert. Hun diverterer læserne med følgende aldeles neutrale udsagn (jamen, det er altså neutralt, vil hun bestemt hævde til hver en tid).

"I modsætning til Tyskland har Danmark altid haft et meget pragmatisk forhold til det europæiske samarbejde. Tyskerne er altid interesserede i et så integreret samarbejde som muligt. Og det er et problem, at vi i Danmark aldrig har haft det dybe følelsesmæssige engagement i Europa, som man har i Tyskland".

Ikke sandt, kære læser, De kan da nok se, at det er et problem, at vi i Danmark ikke har de dybe følelser med i forhold til det mest totalitære engagement, vi har haft fornøjelsen af i Europa siden kommunismen? Vi må jo være afstumpede. Vi må jo være så åndsforladte og formørkede, så Herren må se i nåde til en sådan stupiditet og bagstræberiskhed.

Mod slutningen af artiklen må de to herrer Kragh og Nielsen tage sig til hovedet over en Grundlov, der foreskriver, at suverænitetsafgivelse kun må finde sted efter en folkeafstemning (med mindre for øvrigt 5/6 af Folketinget stemmer for). Jamen, igen må man spørge sig selv. Hvad er meningen? Kan det være rigtigt, at skabelsen af noget så himmelsk perfekt som den totale union (der naturligvis skal knuse de selvstændige nationer) skal bestemmes af folket? Nej, nu må vi lige bede om kammertonen og en hurtig beslutning.

For at vende tilbage til spørgsmål 2. Hvordan er det dog kommet så vidt med Berlingske Tidende? Jeg ved det ærlig talt ikke. Af den simple grund, at jeg endnu ikke har fattet, hvorfor den danske og den europæiske elite med fuldt overlæg styrer deres nationer mod undergangen. Plager Fanden dem? Plager Fanden Berlingske Tidende? Man skulle næsten tro det.

de Maistre

MELLEMØSTEN ER RÅDDEN


Som mere eller mindre uskyldig dansker (Tøger S. mener naturligvis at dansken er skyld i alt ondt på Jord), så kan man vælge imellem to svigtede drømme, da vi stadigt pumpede socialdemokratiske skatte-opkrævede millioner og atter millioner af gode kroner, ind i det arabiske broderskab af terror, ondskab og muslimsk re-export til Europa, under dække af den Norsk-godkendte Nobel terrorist, Arafat.

  • Vold, våben og bomber rettet imod Isreal, samt skolebøger som oppisker et inderligt og tidligt had hos alle unge arabere i Arafats rækker.
  • Saha Arafat, som levede i sus & dus i Paris, betalt i 5-stjernet luksus af danske arbejdere, som troede på Nyrups mange løgne.

The Palestinian Authority is reported as paying Suha $100,000 a month on her husband's behalf out of the PA budget, the bulk of which comes from international aid donations.

French prosecutors announced last year that they had begun an inquiry into the transfer of $9 million into Suha's French bank accounts. The Paris public prosecutor confirmed a report in the magazine Le Canard enchaîné that the inquiry had been launched after information provided by the Bank of France and a government anti-money-laundering body. Asked about the huge sums of money, an angry Suha asked:

"What's wrong if my husband sends me some money? I'm working here (in Paris) for the benefit of my people." She, in turn, has accused her husband's close aides of being responsible for corrupt dealings, saying: "Every beautiful flower ends up surrounded by weeds."

Transatlantic

DAGENS CITAT III


"Hvad vil regeringen gøre for at få arbejdsløshedstallet ned på det niveau, det var på, da regeringen trådte til i november?" (Ole Sohn 23 nov. 2004.

Han fortsætter kækt, hvilket vi på Minut lader omverden se:

"Nu håber jeg, at beskæftigelsesministeren lytter ordentligt efter, sådan at han også undervejs kan få korrigeret det talepapir, som han brugte indledningsvis, hvor han refererede nogle forslag fra SF på en måde, som ikke har hold i virkeligheden. [] Det, der burde være en ansvarlig regerings og et ansvarligt Folketings fornemste opgave, var at have et moralsk grundlag, hvorudfra man diskuterede beskæftigelsespolitikken. Der er vores holdning den, at alle i samfundet skal have en mulighed for at få et ordentligt job [] Det er det, der er den politiske opgave. Her har regeringen fejlet. Det viser virkeligheden, i og med at vi nu har en stigende arbejdsløshed, 30.000 flere arbejdsløse, end da regeringen kom til, en stigning i antallet af langtidsledige og et fald i beskæftigelsen i den private sektor. Der har fra regeringspartiernes side været meget snak om, at oppositionen kun vil skabe offentlige job, så derfor vil jeg forsøge at undgå at diskutere initiativer til offentlige job. Men jeg vil sige: SF vil gerne medvirke til, og vi fremlægger forslag her, som går på, at staten har et ansvar for at generere job i den private sektor. [] Men hvad gør regeringen? Den læner sig tilbage, kommer med et forslag til vedtagelse og siger, at de vil følge udviklingen nøje, alt imens 30.000 flere arbejdsløse er blandt os, alt imens antallet af langtidsledige er steget og beskæftigelsen i den private sektor falder.
Det er det, som den borgerlige regering har at byde på, og det er også derfor, vi har konstateret - jeg ved ikke, om de selv har opdaget det, men ellers kan jeg da bekendtgøre, at det har været meget synligt - at entusiasmen og troen på sig selv har været meget lille hos alle regeringspartiernes ordførere og for den sags skyld også hos ministeren. Det forstår jeg godt, for når man har en dårlig sag, er det også svært at mande sig op til at tro på det, man siger."

Nåh, lad os lige komme tilbage til den virkelige verden, langt derfra hvor formanden for Danmarks Kommunistiske Parti, hr. Ole Sohn og 'partiet' SF befinder sig.

I denne verden, dér hvor vi andre opholder os, der har Danmark endnu engang set lavere og lavere arbejdsløshed.....idag var den vist nede på 4.8%.

Transatlantic

OLE SOHNS VERDEN


Efter i et halvt liv at have kysset fødderne på de værste ledere i den kommunistiske verden imens hans røv vendte mod sit fædreland; så har vores ivrige Ole Sohn (MF) slået sig på lidt blødere emner som alderen er steget.

Det hilser vi meget velkomment hér på Minut.

Det er unægtelig en noget mindre skade manden gør for tiden på Danmark, skulle man få den uhyggelige tanke at sammenligne med, hvad Ole Sohn og vennerne potentielt ville have gjort dén nat at russer-vennerne havde angrebet Danmarks kyster og grænser med fuld magt.

Desværre har vi ikke fået oplyst hvilken helt konkret rolle Sohn ville have spillet dén nat, men ét er sikkert, mange danske officerer ville ikke have været istand til at stå ud af sengen næste morgen og forsvare landet. - Der ville have været begået indbrud i tusinder af huse, og officer-ligene ville være at finde i huse Danmark over. Dræbt af indre, 5. kolonne mener eksperterne. Den yderste venstrefløj skal man kalde dem, når man er politisk korrekt.

Nåh, sket er sket, og vi har forlængst tilgivet Ole for hans drengestreger.

- - -

I Danmark koster en teaterbillet i gennemsnit kr. 750,-

Den kulturordførende (ha ha ha ha ha ha ha) Sohn mener, at de kr. 500,- som gives i direkte statslig skatteyderbetalt støtte, er blevet for ringe et bidrag under den barske, kolde og voldelige nuværende regering. Således udtaler Ole:

"Mens borgerne drikker gravøl i Gladsaxe over tabet af deres teater, er vi flere, der ikke forstår, hvorfor en så drastisk beslutning var nødvendig. Lukningen har efter alt at dømme været økonomisk og ikke kunstnerisk begrundet. Og det er sørgeligt."

Uha uha uha; man har tilladt sig at lukke et teater blandt andet med baggrund i monitære årsager.....wow...sikke slem vores minister er blevet.

Ole fortsætter med voldsomme udtryk som "Urimelige nedskæringer" og "Kryppen er tom"

Du godeste Gud.

Transatlantic

TØGER SEIDENFADEN ER EN NØD!

Dagbladet Politiken, med Tøger Seidenfaden i spidsen, har nu gennem længere tid opfordret til pli og brug af en bedre tone i indvandrer/flygtninge debatten. Hulheden i Seidenfadens udsagn blotlægges med hans angreb på Naser Khader, hvori Seidenfaden i en leder har Kaldt Khader for en kokosnød!!!

Nu sætter vi her på Minut en ære i at være politisk ukorrekte, men det er altså for en gang skyld lykkedes Tøger Seidenfaden at overskride selv vores grænse. Som erklærede antiracister kender vi alt for godt til frugt og grønsags analogier og racestereotyper når det gælder andre folkeslag. Som det sikkert er velkendt forbindes amerikanere af afrikansk oprindelse med vandmeloner, fordi amerikanske slaver hovedsageligt ernærede sig af denne melontype. Fodboldspillere af afrikanske oprindelse er jo, som det sikkert er kendt, er vant til at modpartens fans smider bananer på banen og de første tyrkiske gæstearbejdere blev kaldt hvidløgsædere osv.
Nu har Tøger Seidenfaden altså genoptaget denne småperfide stigmatisering for at angribe en indvandrer fra mellemøsten der ikke helt lever op til Tøgers indvandrerstereotyp der går ud på at alle indvandrere er stakler der skal reddes af det overdanmark som Tøger repræsenterer.

Jeg støtter normalt ikke Khader, på grund af hans liberalisme, men jeg beundrer ham for hans personlige mod og hans kamp for demokratiske værdier, denne kamp er selvfølgeligt en torn i øjet på en chefredaktør, der forsøger at baserer en karriere på nationalt selvhad og som baserer sin indflydelse på en platform af befolkningsmæssige modsætninger, som gør at hans politiske mål er polarisering. Efter Tøgers smålumre angreb på Khader fristes jeg næsten til at omtale Tøger Seidenfaden som en ”nød”!

Erasmus

MADE IN DENMARK


Alt imens bangebuksene i DI og andre af de store danske erhvervsdrenge ikke helt ved, om det vil gavne exporten om de konverterede til den dejlige og kærlige udgave af islam som praktiseres overalt i Europa nu om stunder, så ved de tilbageværende hollændere godt, at de er ved at synke lige i helvede i deres eget rige land.

Da jeg den anden dag sad i et tog i Holland, var der, til min glæde, dette klistermærke hen over mit hoved.

Den danske frihedskamp imod middelalderlig undertrykkende religionstyrani er universal.

Transatlantic

91,850 MILLIONER MENNESKER FEJRER IKKE 1 MAJ!

Se mere Frikonservativ propaganda på: www.minut.tk

HJEMMEVÆRNET ER KLAR TIL UDSTATIONERING

Forsvaret bør i større grad bruge hjemmeværnet til at løse militære opgaver i Irak og Afghanistan. Det siger chefen for hjemmeværnet, generalmajor Jan S. Norgaard.

Mange vil nok trække på smilebåndet når de hører dette forslag, desværre så har mange års propaganda vendt mod hjemmeværnet overskygget det faktum at hjemmeværnet består af et bredt udsnit af den danske befolkning. Det betyde bl.a. at der er en betydeligt uddannelsesmæssig bredde bestående af alt fra mekanikere til bagere og civilingeniører. Endvidere har et væsentligt antal aftjent værnepligt og har fortsat videreuddannelsen i Hjemmeværnet for at holde de soldatermæssige egenskaber ved lige. Hjemvente veteraner fra udlandsmissioner ses også oftere og oftere indgå i hjemmeværnet. Et fænomen der er med til at højne kvaliteten af Hjemmeværnet.

Hjemmeværnet favner bredt, det er en tradition der går tilbage til modstandskampen og den senere overgang til hjemmeværn. Uanset hjemmeværnernes soldatermæssige uddannelsesniveau så er der dog et gennemgående træk, Hjemmeværnets mænd og kvinder er i højere grad en gennemsnittet af den dansk befolkning besjælet af et værdimæssigt fællesskab, et fællesskab baseret på, at der er noget der er værd at kæmpe for og at der er noget der er værd at dø for.

Med generalmajor Jan S. Norgaards udspil gør han nu resten af danskerne opmærksom på at de bedst egnede allerede er klar til en udstationering og vi andre stiller os også til rådighed for nationen således som hjemmeværnssoldater altid har gjort, det er nemlig vores pligt.

jkn

onsdag, april 26, 2006

STOP FART DRÆBERNE.

Fartdjævle hærger vores landeveje og slår uskyldige ihjel. Og dødsbillisternes straf står slet ikke mål med forbrydelsen, skal vi finde os i det?
Nej siger vi på MINUT og støtter nedenstående underskriftindsamling og du kan også give din støtte - NU.


Skriv under her.

D.B.Cooper

AFGØR DE MAISTRES VÆDDEMÅL NU!


Se mere frikonservativ propaganda på: www.minut.tk

tirsdag, april 25, 2006

Kære amerikanere og israelere

Undertegnede har for en tre måneder siden indgået et væddemål. Nu indgår jeg principielt kun væddemål med det formål at vinde dem. Således også med dette. I al sin enkelhed holder jeg på, at USA eller Israel, inden foråret ifølge kalenderen er omme den 31. maj, har foretaget et passende antal bombninger af de ørkenfaciliteter, der huser Irans opbygning af atomvåben.

Skal vi lige få det på det rene? Det er aldeles ligegyldigt, hvilke metoder der bliver taget i anvendelse for at stoppe galningene i Teheran. Det eneste, der tæller, er bundlinjen: Fratagelsen af enhver iransk mulighed for at lave det helt store bom. Hvis USA eller Israel skønner, at midlet til at opnå dette er selv at anvende en eller anden form for atomvåben, så er det det, der skal til. Alt andet vil være en bekræftelse, hugget i granit, på, at Vesten synes, det er sjovere at gå under frem for at reagere på de trusler, der nu engang eksisterer i en farlig verden.

Så kære amerikanere og israelere. Kan I ikke godt snart blive enige om, hvad det er, I skal gøre? Og ikke mindst gøre det snart, så jeg kan vinde mit væddemål.

de Maistre

FARISÆRER OG TOLDERE UD AF KIRKEN.


Da nu poppræsten Flemming Pless åbenbart læser MINUT, ville jeg da lige kigge på hans blog, om ikke andet så for at få et kristent visdomsord med på vejen. Men der tog jeg vist fejl.
Bloggen (det lidt jeg læste) handler primært om hyldest til venstrefløjs tosser som Peter Larsen og Anne Marie Helger og så en opfordring til at man kan booke Flemming Pless som foredragsholder - se billede.
Nu er jeg ikke så meget inde i biblen, men var det ikke noget med at Jesus ryddede templet for Farisærer og toldere, der kun brugte templet til at tjene penge.
Er jeg den eneste der kan se sammenhængen?

MN. www.minut.tk

OLE SOHN ER PINLIG


Det er hård kost at skulle læse Ole Sohn's såkaldte debatindlæg i dagens JP. Man kan med indlægget konstatere, at ytringsfriheden er i 5. gear og at vi tilgiver alverdens dumheder fra den yderste, marxistiske, kommunistiske venstrefløj; - endda i en grad, at vi som land og skatteborgere betaler for denne Sohn's hvert eneste skridt han tager på jord, hver eneste kop kaffe han nyder og hver eneste gang han lægger sig på sin pude, bliver han opvartet af dét folk, som han på nederdrægtigste vis svigtede i sin USSR & DDR fortid, og siden i Folketinget.

Sohn (MF) udtaler idag, at Ceops er gal på den. Således mener den kloge Sohn, som jo aldrig tager fejl på de grundlæggende linjer (hø hø hø....) at vi har et rigt samfund i Danmark på grund af den høje skat; og ikke som Ceops samt mange almindelige mennesker med betydelig mere (national) økonomisk forståelse en denne herre, at den danske rigdom er tiltrods for det tyngende skattetryk - verdens højeste og reelt stigende, når moms og andre afgifter indeholdes.

Er det hønen eller ægget? eller kunne man istedet bruge lidt simpel regnestok, og ligesom Civiløkonomernes Forbund gjorde, dokumentere, at hele topskatten kunne fjernes uden at det ville koste én eneste krone ellers afsat til sociale formål; pga. den efterfølgende stigning i den officielle, rene, hvide økonomi.

Nu tilhører åbenhed, dokumentation og personligt ansvar jo ikke Ole's stærkeste sider, så kunne vi venligst bede denne røde Ole om at udtale sig om områder; han reelt har kendskab til; f.eks. folkestemningen på den Røde Plads?

Imens kunne vi lade mere kompetente mennesker varetage ansvaret for - på trods af Ole Sohn, et stadigt frit og rigt Danmark.

Transatlantic

FORÅRSBEBUDERNE

VENSTREFLØJEN FORSURES

Den socialdemokratiske pastor Pless er åbenbart en af vores faste læsere. I folkeoplysningens ånd giver vi jo gerne vores modstandere ytringsfrihed, mediepræsten skriver på sin blog:

”Man kan muntre sig med små sure opstød fra konservatisterne. F.eks. på dette websted hvor Blogredaktør Michael Nielsen sure sig i stort og småt. Blandt mange rænker denne mand lader sig forsure af, er også det med præsterne der vil have fri om søndagen (se iøvrigt min indlæg fra forleden). Konservatisterne har det med at være en hel del upræcise i deres anliggender, hvilket for de sjoveste resultater til følge”.

Efter dette vitriolske opstød af den gode pastor Pless må jeg tilføje at vi her på Minut er glade for at vi har sat gang i mavesyreproduktionen hos den fotogene præst, det er lige netop vores kald her i livet at forsure tilværelsen for farisæerne, selvom vi officielt har fredet socialdemokratiet, man skal jo ikke sparke folk der ligger ned.

Nu da vi er blevet gjort opmærksom på, at den socialdemokratiske embedsmand Pless nærlæser Minut vil jeg godt her til sidste oplyse den præstekjoleklædte marxist om følgende skriftsted fra Matthæusevangeliet som jeg så inderligt gerne så forkyndt af den gode Pless:

”Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn.
Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig”.


Læs Bloggen

TA

mandag, april 24, 2006

ULVE I FÅREKLÆDER

Miranda Devine fra The Sydney Morning Herald skrev I søndags om Hitzb ut-Tahrirs arbejdsmetoder I Australien under overskriften ” Wolves in sheep's clothing on an extremist Islamic mission”:

There is a new wave of sophisticated, articulate Islamic fundamentalists trying to spread the word among moderate Muslims in Sydney. Young men, wearing regular clothes, with neatly trimmed beards, broad Australian accents and fluent in Arabic, they appear to be fully assimilated, second-generation Australians.
But they belong to a political group called Hizb ut-Tahrir (Party of Liberation) that calls for the creation of a global Islamic state, or caliphate, under strict sharia law.
The message from these young men is one of division, non-assimilation and rejection of the values of the "kafir" - non-Muslims.

Artiklen fremhæver det samme mønster som vi har været vidne til I Danmark. Tilsyneladende velintegrerede og veludannede muslimer taler med to tunger, eller som Miranda Divine citerer formanden for ”Sydney University's Muslim Student Association” at sige på et møde i 2005:

"They must be aware of the plot of the kafir, the plot of the Western society to enforce on them a palatable Islam . . . Secularism is a clear assault on the fundamental belief of a Muslim. Democracy is a clear assault on the fundamental belief of a Muslim also."

I Danmark har vi jo for nylig, selv været vidne til, at en tilsyneladende velintegreret muslim møder os som studievært i islamismens uniform….dette rungende støvletramp må vi modsætte os som man har gjort det i Storbritanien, Tyskland, Holland, Rusland og i store dele af den islamiske verden ved et forbud mod Hizb ut-Tahrir og den politiske uniformering.

Læs artiklen

Skjoldunge

GRØN KONSERVATIV II

Toyota; gas og batteribil; +40km/l og en pris (i USA) på kr. 140.000. Hvis man ville politisk, ville dansken også støtte op.


Det er ikke kun årstiden der gør det hele lidt grønnere for tiden.

En herlig blanding af Iran uro, Kina opsving, russisk olie&gas uafhængighed, amerikansk sommerferiekørsel og en - i historiks sammenhæng - ufattelig grådighed udvist af verdens største selskaber som Exxon Mobil, BP og Shell; giver enhver som retteligt og oplyst frygter konsekvenserne af den globale opvarming, vind i sejlene.

Nåh, hvad er det så vi kan være glade for?

  • De konservative i Storbritanien er med deres nye leder (DC) opmærksom på det reelle miljøproblems omfang, ligeledes har han, ligesom Minut, indset, at det er en fejl at give de røde partier frit løb på miljøområdet, når man nu ved hvor mange stemmer dét indeholder i fremtiden, og hvor ineffektive de er (vi kan simpelthen ikke stole på dem).
  • De danske venstremænd hhv. energi- og skatteordførere giver idag i JP udtryk for, at biobrændsel skal prioriteres, støttes og politisk køres frem i forreste række.
  • Bush administrationen i Washington DC er udsat for et kæmpe press fra den menige amerikaner, som nævnt hér på Minut, så mener nu 82% af amerikanerne, at Global Warming er sket, vil fortsætte og at det får kolosale negative konsekvenser for Kloden.
  • Bil-industrien accelererer i disse år deres forsinkede indsats. Således køber man idag en Ford Focus Euro 5 diesel med 22 km/l istedet for sin Mondeo benzin med 12 km/l; således køber man en Toyota Prius (see picture from USA advert) som kan køre over 40 km/l eller hvad 65 miles per gallon nu er (bykørsel) istedet for sin gamle Avensis som vel på en god dag i byen kørte 11 km/l.

Nu skal vi blot konsekvent overhøre Lederen fra Berlingske Tidenden, der den anden dag, som om dette var et projekt vedr. en ny dåsetomatfabrik på Lolland; var imod statslig indblanding, støtte og prograssive skatteanordninger til fremme for f.eks. biobrændsel.

Her i denne Berlingske's leder, havde man den tanke, at alt skulle foregå på liberale 100%-rene konditioner; men kære Niels Lunde; der er ting så vigtige, at man griber ind - også politisk.

F.eks. friheden til folk i Irak og Afga; - ligeledes er det et stort politisk problem, at Grønland er ved at smelte imellem hænderne på os.

Berlingske tog (igen) helt fejl.

10-0 til Almen Fornuft vs. Niels Lunde.

Transatlantic

søndag, april 23, 2006

GRINER.

Jeg lå flad af grin da jeg læste på Little Green Footballs at de havde fået flg. hate-mail fra Indien fra en der havde set LGF's Mohammed tegninger: plz remove these cartoons. ALLAH will never forget u.
Hvortil LGF roligt svarer tilbage: Yes. Well. When you go to the great beyond, Yasrab, Allah may want to have some words with you too.
Because according to my evil infidel tools of internet oppression, I see that you found Little Green Footballs by searching the Indian branch of Google for something you probably don’t want Allah to know about

Se her på Indiens Google hvor han har fundet LGF og så check søgeordene, eller se på de andre sider LGF ligger sammen med.

D.B.Cooper

TØR DU TAGE TIL EGYPTEN?

Flere rejsebureaurer samt det Egyptiske turistministerium vil nu satse hårdt på at få danskere og skandinaviere tilbage til Egypten efter Muhammed tegningerne udløste dødstrusler mod os.
Inden du farer ned og bestiller billeter er det måske smart at se dette tv-klip, hvor den Egyptiske sanger Abd Al-Rahman Al-Rahim, der blev populær med melodien "Jeg hader Israel" og "Hej folk, det var kun et tårn og jeg sværger ved Allah at de (USA) selv rev det ned", her synger sin nye hit sang "Når i alle (danskere) mødes i helvede, vil flammerne brænde jeres ansigt", som handler om Danmark.
Nedenfor kan du se uddrag af sangen.

No religion can be held responsible for the man who humiliated the Prophet.
These are crazy people, and their top guy (Anders Fogh Rasmussen) is an idiot.
These are crazy people (Danskere), and their top guy is an idiot.
Their top guy is an idiot.
Denmark? They are nothing but pagans.
Who are they to say anything about the Prophet?


Hvad mon der skete hvis Birthe Kjær eller Otto Brandenburg stillede sig op på blokvognen og sang tilsvarende om egypter?

MN.

DEN KRISTNE FLUGT FRA IRAK.

Indtil for 200 år var de kristne en majoritet i Nazareth og Bethlehem. Dette er ikke tilfældet mere.
I Jerusalem udgjorde de også en majoritet i 1922, men nu er de repræsenteret med bare 2 pct. I Syrien udgjorde de en tredjedel af befolkningen indtil begyndelse af det sidste århundrede, men nu er der blot 10 pct. kristne i landet. I Libanon udgjorde de kristne 55 pct. af befolkningen indtil 1932, og nu er der blot 30 pct. tilbage i denne befolkning. I Tyrkiet var der 2 millioner indtil 1920, men nu taler vi blot et par hundrede tusinder. I Irak er mere end 60 pct. af de kristne rejst fra landet siden 1987. Hvis denne tendens fortsætter vil 11 millioner kristne i Mellemøsten forsvinde i løbet af et årti, og de kristne vil gentage jødernes skæbne i Mellemøsten, hvor jøderne engang udgjorde en million for senere at blive reduceret til bare 60.000 personer uden for Israel.
»Selv om det kristne samfund tæller ikke mere en 6 pct. af den irakiske befolkning, udgjorde de i 1960'erne og 1970'erne 30 pct. af antallet af lærere, 20 pct. af ingeniørerne og 35 pct. af lægerne. De dominerede turismen i Irak, idet de kristne typisk var ejere af biografer, barer, hoteller, teatre, og de udgjorde mere end af alle udøvende kunstnere, som sangere, musikere, malere, skuespillere. Hvis vi mister det kristne samfund i Irak, vil dette påvirke undervisningssektoren, hvor de kristne er de mest synlige og dygtige,« sagde Hamid Al-Muzaffar, en højtstående embedsmand i undervisningsministeriet.


Udrag fra artikel serie i Jyllandsposten om angreb og forfølgelse af kristne i mellemøsten. Læs mere om forfølgelse af kristne her.

HVORDAN DANSKERNE LÆRTE AT ELSKE DE ANTIDEMOKRATISKE KRÆFTER

Danskerne i Jacob Holdts optik: Dybt problematiske og med lave instinkter. Bestemt ikke stuerene eksemplarer af racen.

Jacob Holdt har en gennemført kvalmende kronik i søndags berlingeren i dag. Det kunne Jørn Bæk Simonsen ikke have gjort bedre. Jacob Holdt har tydeligvis sat sig for at give danskerne en sviner, så de kan lære det. Vi har hørt sangen så mange gange før: Ansvaret for al dårligdom skyldes de racistiske danskere, som tvinger indvandrerunge til at begå vold og kriminalitet, til at tilslutte sig yderligtgående antidemokratiske Islamistbevægelser og til at stuve sig sammen i ghettoer. Det er også danskernes skyld, at indvandrerunge angriber danskere eller deres egne, som de opfatter for danske og velintegrerede og kalder dem for danskersvin, luder, danskerfucker, bøssekarl etc.
Alt sammen på grund af en ondsindet spiral, der starter med Dansk Folkeparti.
Men Jacob Holdts argumentation er kostelig og værd at nævne, fordi den er så rendyrket idiotisk og stiller alting bagvendt op. Man nærmest får en fornemmelse af at indvandrene ikke har mobilitetsevne og handlekraft selv, men bare er små passive brikker, der lader sig manipulere af de racistiske danskere. Ja, selvfølgelig går han helt uden om den mulighed, at indvandrerne selv kunne have en kultur, som kunne være årsag til integrationsproblemerne.

Eksempelvis skriver han:
Mine danske venner fatter ikke, at så mange muslimer »hader« Naser Khader - i hovedsagen fordi vi ikke forstår vores egen racisme - den undertrykkende, negative og afstandtagende tænkning, som 80 pct. af befolkningen nærer over for indvandrerne.

Med andre ord: Hvis danskerne var opmærksomme på deres egen racisme og eliminerede den, vupti – så ville alle indvandrere elske vores alle sammens yndlingsperker Naser Khader. Ja, jeg har ikke det mindste imod Naser Khader bortset fra at han sidder i folketinget for lige dét parti og alene af den grund vil jeg nødigt se ham som statsminister. Jeg talte for nyligt med en jævnaldrende indvandrerpige, tidligere kollega, der udtrykte sit had til Naser Khader med samme indædthed, som hun påstod at det var jøderne der planlagde 9/11. I øvrigt en sød pige, men hendes paranoide synspunkter vil jeg ikke tage på min kappe.

La Gioconda

lørdag, april 22, 2006

ARRANGEMENT PÅ GALATHEA KROEN.

Det er stadig muligt at tilmelde sig Jyllandspostens foredrag på Galathea Kroen i København 25/04, hvor MINUTS flittige skribent JKN - Jesper Kurt-Nielsen holder foredrag om den 1-2. Galathea ekspedition.
Læs mere
her.

Globetrotter Jesper på en af sine utallige ekspeditioner til den ydre verden, her på hesteryg i Mongoliet.

EGYPTERE TRÆTTE AF ISLAMISTER.

Efter de sidste dages mord og angreb på kristne Koptere i Egypten var der i fredags en demonstration for fred og mod islamisternes hærgen i landet.
Så alt håb er ikke ude, der er stadig fornuftige mennesker der ikke er omvendt. Se mere på
"The Big Pharao".

Billede fra demonstrationen. Bemærk symbolet på T-shirten og ærmet; en halvmåne og kors sammenblandet som symbol på at vi kan leve sammen.

Held og lykke siger jeg. Der er kun 10 % kristne tilbage i Egypten og de er under konstant angreb.

MN

MUSLIMSK KVINDE FRIKENDT FOR AT SLÅ SIT BARN IHJEL.

Rahella Khanom på 24 år fra Bangladesh, men boende i Øst-London forlod retten som en fri kvinde efter at havde slået en 5 måneder gammel baby ihjel ved at ryste ham da hun ville uddrive de onde ånder, som hun mente barnet var besat af.
Dommer Rodney McKinnon fra Southwark Crown Court udtalte at Rahella Khanorm ikke kunne vide bedre p.g.a. hendes kulturelle opdragelse og lod hende derefter gå.
Læs mere her.

MN.

BLIV BETJENT OG SLÅ GAMLE DAMER NED.

Politiet klager over at de trods en massiv reklamekampagne ikke får nok aspiranter med "etnisk" baggrund. Politiet vil nu målrette indsatsen endnu mere og udtaler til Berlingeren at "De unge skal fanges i lokalområderne".
Jeg troede hele tiden man havde fanget de unge i lokal områderne, som Tingbjerg, Voldsmose, Gellerup etc, så det er vel ikke noget nyt.
Politiet har for at "indfange" Ali og venner fået fremstillet en plakat med teksten: Indlevelse-Omsorg-Tjenestepistol!
Jeg ved ikke om det er helt smart at bruge ordet pistol i forbindelse med et job til etniske unge, så laver man måske også plakater med teksten: Sympati-Tolerance-Triktyveri, eller Venlighed-Service-Overfald, eller måske Indlevelse-Omsorg-Voldtægt?
Her er et par etniske unge som er klar til at blive "indfanget".D.B.Cooper

OPGØR MED ORIENTALISMEN, VOL.2

Flere har bemærket den fine kronik, "Den nye orientalisme", som Michael Pihl havde i Berlingske Tidende i går. Jeg tilslutter mig koret af begejstrede Pihl-fans. Han bliver bedre og bedre den gamle dreng og han kan dét der med at lade de åh så politisk korrekte smage deres egen medicin. Den nye orientalisme er ifølge Pihl en "heksebryg", der forhindrer apologeterne i at kunne se klart på virkeligheden.

”Selvforagt og forfaldskultur spejler sig i Vestens nye orientalisme. En heksebryg af politisk korrekthed, romantik og fortrængt angst for totalitære sider af en aggressiv lov- og erobringsreligion, som Europas radikale middelklasse ikke tør konfrontere.

Men det er på tide at gøre op med den nye orientalisme. Korstogenes tid er endegyldigt forbi. Det er den muslimske jihad ikke.”

La Gioconda

OPGØR MED EDWARD SAID

Den kommende måneds udgave af The American Spectator indeholder en frisk artikel af Roger Scruton om begrebet ”Orientalisme”. Roger Scruton henviser til en ny bog af Robert Irwin, som gør op med Edward Saids orientalisme begreb. Said har desværre på linie med Foucault præget universiteterne i 30 år. Edward Said skrev sin bog”Orientalism” i 1978. Allerede fra starten var der disputter mellem Said og Bernard Lewis i ”New York Review of Books”. Orientalisme opfattes i forlængelse af Saids bog ofte som værende mere kitsch end kunst: Billeder af henslængte haremsdamer med drømmende blikke, etc.. Det er ifølge denne udlægning Vesten, der på freudiansk vis dyrker sine skjulte sider ved at projicere det forbudte over på ”den anden”, den arabiske verden. Orientalisters arbejde har derfor begrænset værdi, da det blot er en genspejling. Omvendt hævder Roger Scruton, at orientalisterne har reddet mange værdifulde værker, både gennem videnskabeligt arbejde, men også ved kunstnerisk bearbejdning og digtning, kulturelle skatte som islamisterne forsøger at udrydde i dag. Scruton taler ligefrem om den arabiske verdens kulturelle selvmord.

Close on 30 years ago Edward Said published his seminal book Orientalism, in which he castigated the Western scholars who had studied and commented upon the society, art, and literature of the Middle East. He coined the term "orientalism" to denote the denigrating and patronizing attitude towards Eastern civilizations that he discerned in all Western attempts to portray them. (…)

Said's targets were not merely living scholars like Bernard Lewis who knew the Muslim world and its culture far better than he did. He was attacking a tradition of scholarship which can fairly claim to be one of the real moral achievements of Western civilization. The orientalist scholars of the Enlightenment created or inspired works that have entered the Western patrimony, from Galland's seminal translation of the Thousand and One Nights of 1717, through Goethe's West-Ostlicher Divan, to FitzGerald's Rubaiyat of Omar Khayyam. (…)

IF THE ORIENTALISTS HAD A FAULT it was not their patronizing or colonialist attitudes but, on the contrary, their lamentable tendency to "go native" in the manner of Sir Richard Burton and T.E. Lawrence, allowing their love of Islamic culture to displace their perception of the people, to the point where they failed, like Lawrence, to recognize that the people and the culture no longer had much in common. Nevertheless their work remains a striking tribute to the universalism of Western civilization, and has now been vindicated by Robert Irwin, in a book -- The Lust for Knowing: The Orientalists and Their Enemies -- which shows Said's Orientalism to be a scandal of pseudo-scholarship comparable to the works of Alasdair Crowley or Madame Blavatsky. Irwin exposes the mistakes, oversights, and downright lies contained in Said's book and, if it was not obvious before, it is certainly obvious now, that the principal reason for Said's popularity in our universities is that he provided ammunition against the West.

This is, however, a depressing conclusion to draw. For it seems in general to be true that many of those appointed as the guardians of Western culture will seize on any argument, however flawed, and any scholarship, however phony, in order to denigrate their cultural inheritance. Which makes it seem as though we too are now entering a period of cultural suicide, learning first to despise, and eventually to forget, the outlook that led those noble orientalists to undertake a task that only someone steeped in Western culture would dream of -- the task of rescuing a culture other than their own.

La Gioconda

GIV PRÆSTERNE FRI HELE ÅRET.

En gruppe præster mener at præster skal have flere fridage om søndagen. Her kan jeg kun give dem ret. De (højt) statsbetalte folkekirkepræster bruger jo efterhånden mere tid på at politisere, at optræde ved diverse aftenskole arrangementer eller udtale at de "ikke tror på gud". Det kan jo ikke være meningen, at de samme præster som døjer med deres meget billige embedsboliger skal udsprede Jesus ord. Ikke fordi det ikke står i præsteløftet, at man skal missionere og da der bor 200.000 hedninge her i landet af arabisk oprindelse skulle man tro de kunne finde på noget af lave.
Men lad os da hellere se dem optræde som pauseklovner i div. kroniker og på tv-programmer, hvor de fortæller os danskere hvor onde vi er. Skægt nok klager de samme præster/biskopper over at tilslutningen til folkekirken aldrig har været så lav. Mon der er en sammenhæng?
I går passerede jeg Nørreport station i København og blev 3 gange antastet af hedninge, der fuldt feltmæssig (i ved kalot, fuldskæg og mandekjole) forsøgte at give mig en pamflet omhandlende islam. Hvornår er det lige vi har set en præst iført ornat gå på gaden og udbrede budskabet om kristendom? Tværtimod så har præsten Anne Braad ansat en islamist til at sidde i sin kirke og "informere" (omvende) danskere om islam. Præsten Erik Borch stiller op for minoritetspartiet, partiet der er imod kristendom og ledes af en tidligere satanist. Præsten Flemming Pless bruger en stor del af sin tid på at klage over at man ikke kan købe hash frit på Christiania.
Og lad mig endelig ikke starte på de danske biskopper, som udover at sole sig i Se og Hørs sider når de afholder en (tvungen?) gudstjeneste med Magrethe, og som ellers helst ser de danske Lutheranere udskiftet med et undertvunget folkefærd, der tilbeder en religion fra 600 tallet og som ikke har udviklet sig siden.
Nej, lad endelig de danske præster holde fri alle søndage hele året, således at de kan gøre mindst mulig skade.

For nye læsere af bloggen kan jeg anbefale at gå ind på vores hovedside www.minut.tk

MN.

BORGELIG ELLER RADIKAL?

Efter den seneste tids snak om en VKR regering, har Bendt Bendsen endelig sat sig i respekt og udtalt: En VKR regering er ren utopi. Der er for mange områder, hvor VK og de Radikale er fundamentalt ueninge.
Ja mon ikke, er der overhovedet noget man er enige om? Lad os håbe at det forstummer al snak i det Konservative bagland om samarbejde med "klassefjenden".
Åbenbart var der nogen fra de bagerste siddepladser der lige havde trang til at markere sig i pressen bla. Konservativ Ungdoms formand Kasper Hülsen der jo aktivt samarbejder med de Radikale, måske skulle de samme mennesker egentlig gå hjem og grundigt overveje om man egentlig tilhører den borgelige fløj.

MN.

Roser

Nu er vi jo ikke i vanen med at rose nogen her på Minut. Det falder ligesom ikke for os. Det synes os langt mere naturligt at slå ned på de utalte af tilfælde, hvor de kulturradikale og de venstreorienterede (hvem kan efterhånden kende forskel?) slår deres folder, og hvor de gang på gang fremviser deres egen uformåenhed, stiller til skue deres egen dårligdom, og ud over al måde demonstrerer deres ukyndighed udi den svære øvelse at diskutere politik. Det skal de have lov til, for hvad skulle vi dog være uden dem?

Men vi er selvfølgelig altid villige til at gøre undtagelser. Og en af undtagelserne optrådte netop i går fredag i Weekendavisen, hvor Bo Bjørnvig på side fire gør sig flere tanker på færre spaltemillimeter, end Tøger Seidenfaden formentlig vil gøre sig i sin livstid.

Jeg kan ikke nære mig for at citere et længere stykke af Bjørnvigs særdeles interessante reflektioner:

"Så jeg prøver at se det fra deres side, de muslimske lande og deres indbyggere og dem, som vi huser herhjemme. Prøver at indleve mig i, hvordan de har det og hvad de er oppe imod. Men selv under sådanne tænksomme morgenøvelser kan jeg højst nå frem til, at mange muslimer ikke vil deres eget bedste. At de spiller højt spil og ikke engang rigtigt bekymrer sig om, hvorvidt det går galt. For hellere det end ingenting".

Jeg skulle hilse og sige, at Bjørnvig ikke er alene om sine tanker. At han ikke er alene om dén der underligt krybende fornemmelse af, at der er noget, der ikke er, som det skal være. At den vestlige verden ikke længere er sig bevidst, hvad der er dens arv, og hvad der er dens gæld. At der selvsagt er andre kulturer i denne verden, der ikke omfavner vestlige idealer.

Kort fortalt: Bo Bjørnvig giver os et indblik i det, vi forhåbentlig godt vidste i forvejen, nemlig at der ikke findes nogen såkaldt modernitet, sådan som vestlige sociologer gerne vil have os til at tro det, men at der i stedet findes kulturer, og at spørgsmålet for os og for de generationer, der måtte følge efter, er og vil blive, hvorvidt vi er i stand til at imødegå den trussel, der, som kristenhedens ældste og farligste fjende, kommer fra islam.

de Maistre

fredag, april 21, 2006

DER ER INGEN BÅND DER BINDER MIG!

VENDEKÅBEN BIRTHE RØNN HORNBECH FÅR PÅ HATTEPULDEN

Katrine Winkel Holm anmelder i dagens JP Birthe Rønn Hornbechs bøger fra henholdsvis 2001 og 2006 og det kommer der meget spas ud af. Der er nemlig ikke tale om et par småjusteringer, men derimod helt uforenelige politiske standpunkter og det får Katrine W. Holm til meget spydigt at bemærke:
”En sammenligning af hendes bog fra 2001 med hendes seneste ”Tale er Guld”, viser at det er Hornbech, der har vendt på en tallerken. I en sådan grad, at man godt kan tvivle på, om Rønn Hornbech anno 2006 overhovedet ville kunne holde ud at være i stue med Rønn Hornbech anno 2001.”
Som eksempel fremdrager hun diskussionen omkring afskaffelsen af racismeparagraffen og mulige grænser for ytringsfriheden af hensyn til muslimernes følelser.
Efter en nærmere gennemgang af bøgernes udsagn konkluderer Katrine, at der ingen rød tråd findes hos Rønn Hornbech: ”Der er ikke nødvendigvis noget ondt i at ændre holdning. Men hvis man vil gå for at være principfast, bliver man nødt til at aflægge regnskab for, hvordan man pludselig når fra det ene til det modsatte synspunkt. En sådan regnskabsaflægning leder man forgæves efter hos Rønn Hornbech.”

La Gioconda

UD MED DIALEKTERNE IND MED FOLKEDRAGTERNE

Tidligere betød Danmarks Radios neutralitetskodeks at man som programleder ikke måtte tale med en hørbar dialekt eller fx højkøbenhavnsk diktion. Med de nye tider hvor programmedarbejdere kan iklæde sig en religiøs/politisk uniform ser jeg frem til en kakofoni af farvestrålende programmedarbejdere, Iklædt alt lige fra Komsomols pioner uniform til folkedragter.

Forestil jer Jersild i Amagerdragt eller TVsportens medarbejdere fremtrone i deres favoritklubs dragter. Debatdeltagere bliver også et fantastisk skue, forestil jer Søren Krarup i præstekjole og Erik Meyer Carlsen i orange budhistisk dragt, Abu Laban bliver jo en kedelig gråspurv blandt alle de førnævnte religiøse påfugle. Enhedslisten kan også godt begynde at finde de gamle ungdomspioner og NVA uniformer frem fra DDR (de skal nu nok sys lidt ud i ryggen før de tages i anvendelse igen).

Det bliver vidunderligt, aldrig mere behøver vi at anklage DR for politisk indoktrinering nu bliver det helt åbenlyst hvilket standpunkt medarbejderne har, skide være med neutraliteten den har jo alligevel aldrig betydet noget for Danmarks Radio… undtagen når det gjaldt dialekter.

ERASMUS

torsdag, april 20, 2006

IRAN ER ET TEGNESERIEHOLD

Iran er nu officelt ikke alene den farligste stat I verden men også den mest gakkede, hvilket desværre ikke gør Iran mindre farlig, tværtimod uforudsigeligheden og galskaben er nu slået ud I lys lue. Memri skriver bla:

On February 19, 2006, Iran's Channel 4 covered a film seminar that included a lecture by Professor Hasan Bolkhari. In addition to being a member of the Film Council of Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), Bolkhari is a cultural advisor to the Iranian Education Ministry:

"There is a cartoon that children like. They like it very much, and so do adults - Tom and Jerry."

"Some say that this creation by Walt Disney [ Tom og Jerry blev skabt af Warner Bros] will be remembered forever. The Jewish Walt Disney Company [Walt Disney var Kristen] gained international fame with this cartoon. It is still shown throughout the world. This cartoon maintains its status because of the cute antics of the cat and mouse - especially the mouse.

"Some say that the main reason for making this very appealing cartoon was to erase a certain derogatory term that was prevalent in Europe."

"If you study European history, you will see who was the main power in hoarding money and wealth, in the 19th century. In most cases, it is the Jews. Perhaps that was one of the reasons which caused Hitler to begin the antisemitic trend, and then the extensive propaganda about the crematoria began... Some of this is true. We do not deny all of it.

"Watch Schindler's List. Every Jew was forced to wear yellow star on his clothing. The Jews were degraded and termed 'dirty mice.' Tom and Jerry was made in order to change the Europeans' perception of mice. One of terms used was 'dirty mice.'

"I'd like to tell you that... It should be noted that mice are very cunning...and dirty."

Hold da kæft denne konspirationsteori er jo uhyggelig perspektivrig, husk på at Walt Disney skabte Mickey Mouse der jo også var en mus (deraf navnet) og Fedtmule er jo en hund der jo også er et urent dyr og hvad med de tre små grise… det er åbenlyst at hele den amerikanske tegnefilmsindustri enten er et verdensomspændende jødisk komplot eller også har Hasan Bolkhari proppet lidt for meget LSD i vandpiben…. Jeg hælder kraftigt til den sidste teori!

Læs dokumentationen hos MEMRI

TA

onsdag, april 19, 2006

DENMARK - WE NEED YOU!

Billede: Miss Malaysia (mon ikke hun er ikke-muslim)

Er Danmarks ry nu blakket?

Ja, læser man Mandag Morgen, hvor påsken åbentbart er gået folkene til hovedet i en sådan grad, at man dér pisker sig selv på ryggen med rosengrene, så er Made in Denmark lige nu end ikke værd at tryke på en rulle finsk lokumspapir.

Man henviser hele tiden til Ægypten (som er i knæ over de manglende nordiske turister) og andre mere eller mindre upålidelige lande i den almene arabiske forvirring.

Her på Minut vil vi gerne løfte den almene stemning, med et lille indblik i Malaysia, en stat som oftest omtales som 'muslimsk'.I dette land, hvor det altid er varmt, er der ca. 66% muslimer og 33% ikke-muslimer, hhv. efterkommere af indiske og kinesiske udflyttere.

Denne 1/3 af Malaysia - eller hele Jylland var vi i Danmark - elsker i disse dage Danmark, som var hun deres mor eller hellige ko. For disse ca. 7-10 millioner mennesker, der lever i betragtelig bedre social status end både de muslimske malayere samt egyptere i al almindelighed, frygter nemlig disse muslimer mere en noget andet på jord.

- Ja, så skulle det da lige være Koranen, Sharia og det voldshelvede som altid følger i denne saglige strøm af dårligdomme.

Disse malaysiske statsborgere, når interviewet af Minut, giver udtryk for en ufattelig tak til Danmark, fordi hun viser det mod, som pt. ingen anden nation, statsleder eller kirke tør udvise den muslimske krigsmaskine.

De siger en stor tak til Danmark, fordi vi påviser den ubeskrivelige dobbeltmoral, intollerence og underliggende vold & trussel, som der reelt ligger i enhver 'dialog' med de dejlige muslimer.

Disse mennesker, som kender muslimer bedre end vi, giver Made in Denmark et rent 13-tal.

Men det tør Børsen, Berlignske Tidende og Mandag Morgen ikke skrive. For dét er jo sandheden, og den er ilde hørt, når man har kørt sig selv op i et hjørne af dårlige vurderinger og udtalelser de seneste mange mange måneskifter.

Transatlantic

FOGH FREMME I BBC

I denne aftens Newsnight (BBC TWO's inspiration til DRs Deadline - ja den kører stadig i min stue) blev den danske prime minister fremhævet (positivt).

Det blev nævnt, at den danske premiers hårde kritik af Hamas ledelsen gør stort indtryk på denne nye folkevalgte dræbermaskine. Emnet var drabende på de uskyldige gæster på en restaurant i Tel Aviv igår, hvor en ung muslim sprængte sig og dem i hhv. helvede og himlen.

Puhh ha tænkte jeg blot...det var da dejligt at Danmark ikke blev nævnt i sammenhæng med the Danish Cartoons.... jeg var lige ved at få nok af problemer, der evigt & altid relaterer sig til muslimerne....?!

Transatlantic

tirsdag, april 18, 2006

COMEDY CENTRAL - 4 (THE APOLOGY)

Som altid, så er Minuts service uinskrænket. Her følger svaret som undertegnede fik fra den under-den-muslimske-tøffel-virksomhed (Comedy Central) efter at denne klagede over deres kujonagtige optræden:


Dear Viewer (det er mig),

Thank you for your correspondence regarding the "South Park" episodes entitled "Cartoon Wars."

We appreciate your concerns about censorship and the destructive influence of outside groups on the media, entertainment industry and particularly Comedy Central.

To reiterate, as satirists, we believe that it is our First Amendment right to poke fun at any and all people, groups, organizations and religions and we will continue to defend that right. Our goal is to make people laugh and perhaps, if we're lucky, even make them think in the process.

Comedy Central's belief in the First Amendment has not wavered, despite our decision not to air an image of Muhammad. Our decision was made not to mute the voices of Trey and Matt or because we value one religion over any other. This decision was based solely on concern for public safety in light of recent world events.

With the power of freedom of speech and expression also comes the obligation to use that power in a responsible way. Much as we wish it weren't the case, times have changed and, as witnessed by the intense and deadly reaction (læs: vi bøjer os for voldelige muslimer) to the publication of the Danish cartoons, decisions cannot be made in a vacuum without considering what impact they may have on innocent individuals around the globe.

It was with this in mind we decided not to air the image of Muhammad, a decision similar to that made by virtually every single media outlet across the country earlier this year when they each determined that it was not prudent or in the interest of safety to reproduce the controversial Danish cartoons. Injuries occurred and lives were lost in the riots set off by the original publication of these cartoons. The American media made a decision then, as we did now, not to put the safety and well being of the public at risk, here or abroad.

As a viewer of "South Park," you know that over the course of ten seasons and almost 150 episodes the series has addressed all types of sensitive, hot-button issues, religious and political, and has done so with Comedy Central's full support in every instance, including this one. "Cartoon Wars" contained a very important message, one that Trey and Matt felt strongly about, as did we at the network, which is why we gave them carte blanche in every facet but one: we would not broadcast a portrayal of Muhammad.

In that regard, did we censor the show? Yes, we did. But if you hold Comedy Central's 15-year track record up against any other network out there, you'll find that we afford our talent the most creative freedom and provide a nurturing atmosphere that challenges them to be bold and daring and places them in a position to constantly break barriers and push the envelope. The result has been some of the most provocative television ever produced.

We would like nothing more than to be able to look back at this in a few years and think that perhaps we overreacted. (Da vil det være for sent) Unfortunately, to have made a different decision and to look back and see that we completely underestimated the damage that resulted was a risk we were not willing to take.

Our pledge to you, our loyal viewers, is that Comedy Central will continue to produce and provide the best comedy available and we will continue to push it right to the edge, using and defending the First Amendment in the most responsible way we know how.
Sincerely,

Comedy Central Viewer Services

Transatlantic

STOP THE PRESS: POLITIKENS OVERSKRIFTER DRÆBER!

Det har safsusemig været en speciel oplevelse at læse de daglige aviser efter min hjemkomst fra ferien, på den anden side viser nedenstående artikler i intellektets og åndens højborg (efter eget udsagn, vi frikonservative kalder Politiken noget andet), at muhammedkrisen vist må siges at være overstået:

Danskerne brugte påsken på oplevelser
Kunst, pungdjævle og vandrutsjebaner. Danskerne brugte i stor stil deres påskefridage på at opleve.
Det vil jeg den ondelynemig håbe, for med overskrifter som denne i en landsdækkende avis, så er det ikke i avisen at man skal ”opleve”. Kedsomheden er faktisk så markant at der i stedet må sættes spørgsmålstegn ved om avisen ”overlever”…. rigor mortis er jo åbenlyst sat ind!

Kina satser på den flyvende bil
Efter 40 års kamp lever drømmen om den flyvende bil bedre end nogen sinde.
Aha, men de har altså også satset på kommunisme, mon ikke den flyvende bil befinder sig på samme realistisk plan som drømmen om storslåede 5 årsplaner og arbejdernes paradis?

Danskerne strømmer til psykolog
Der bliver ansat psykologer som aldrig før i både det offentlige og i private firmaer.
Forhåbentligt har de ansat en psykolog på Politikens redaktion, Thøger må da være et flæbende vrag efter, at det ikke lykkedes ham at vælte regeringen på trods af en massiv misinformationskampagne.

Kvindegruppe lancerer »tolerancekæde«
Kvindeorganisationen Kvinder for Frihed, der har skældt ud over kvinder med tørklæder på dansk tv, lancerer nu i stedet en 'tolerant halskæde' med symboler fra tre verdensreligioner.
STOP THE PRESS! Denne nyhed slår alt, hvad jeg tidligere har læst af nasalt brægende misforstået humanisme. Min bror har altid sagt at ”Kvindebevægelsen er for mig et vrik med hoften”....i dette tilfælde er der vist i højere grad tale om en dødsrallen! Iøvrigt er det en smule uhøvisk ikke at inkluderer buddhisme og hinduisme som verdensreligioner, det er faktisk lidt utolerant!

jkn

RYG OG REJS THØGER

Hjemkommet fra Vestafrika, kan jeg berolige Thøger Seifenfaden med, at han roligt kan tage sit danske pas frem. Det var jo ellers et af den frygtsomme Thøgers kritikpunkter, af den såkaldte muhammedkrise, at man ikke længere kunne fortælle at man var dansker på fremmede rejsemål.
Nu tror jeg nu ikke det har været et problem på de femstjernede hoteller hvor Thøger formodentligt foretrækker at opholde sig når han rejser verden rundt for at smæde Danmarks ry og rygte.

Under et ophold i Senegal og Gambia, to lande der hovedsageligt har en muhamedansk befolkning, tog jeg mig den frihed, at ved en hver given lejlighed spørge om muhammedkrisen. Resultatet af denne højst uvidenskabelige statistik viste følgende: en tredjedel havde aldrig hørt om krisen, en tredjedel havde hørt eller læst om krisen men forstod ikke hvad den gik ud på og endeligt var en tredjedel af den opfattelse at hele sagen var iværksat af den pakistanske regering! Således beroliget kunne jeg fortsætte min ferie med at vifte med mit danske pas, tankevækkende var det dog at mange af de lokale udtrykte oprigtig bekymring over at turismen fra Skandinavien var faldet mærkbart, et forhold der var helt uforståeligt ikke mindst fordi danske turister blev opfattet i et positivt lys.

Hermed en opfordring til Thøger om at komme ud af sin selvvalgte og indbildte isolation, pak den skudsikre vest væk og tag klaphatten på, så er selv Thøger velkommen i Senegal og Gambia.

jkn

mandag, april 17, 2006

SKANDALØS (MANGLENDE) STEMMERET

Danmark vender mig ryggen!

Her på Minut ligger vi tingene ærligt frem.

Her følger et svar, som jeg har givet en meget god ven idag, da han skrev til mig, at han da helt var med på, at vi i udlandet, mister vores stemmeret i DK ved afrejsen i Kastrup.

Mit svar:

"Hej xxx (på engelsk betyder det faktisk 3 kysser eller jeg elsker dig...det gør det ikke på dansk!)

Som du måske lige har set, er Italien det sidste land, som har indset det latterlige i, at man som statsborger ikke kan stemme i sit land imens man er bortrejst, ligeledes vil du huske, at irakerne stemte overalt i DK (verden) fornyligt. Naturligvis gjorde de det!

Jeg mener du blander to ting sammen når du argumenterer for en tabt stemmeret; om man vil opgive sit statsborgerskab for et andet f.eks. Danmarks, betyder naturligvis, at man må opgive f.eks. Somalia, og tænke, handle og stemme dansk, hvis man er så lovlydig at man får sit nye rødbedepas.

Hvis man, derimod, som du og jeg, parallel-forskyder vores jobs inden for eu, eller for den sags skyld udenfor eu, så – ikke alene – gør vi nationen stolt, rigere og dygtigere, men vi (og landet) har en kæmpe og oplagt interesse i, at beholde det danske kendskab, fællesskab og ståsted.

Dét fjernes idag aktivt med den afklippede livslinje i den manglende stemmeprocess.

Nu har du kun boet ude i kort tid, men du vil at komme at opleve mange personer udenfor DK, som følger det indenfor den danske rigsgrænse næsten tættere end de fleste danskere, samt betaler alvorlige mængder skat dér, samt har børn hjemme på uddannelse og så videre og så videre.

Jeg mener det er en skandale at man ikke kan stemme i DK, imens man er udstationeret etc.

Så fik du den..."

Således endnu et påskebrev til gamle venner.

Transatlantic

TOLERANCEKÆDER HÆNGER MAN SGU PÅ IDIOTER!

”Kvinder for Frihed” har markeret sig stærkt i debatten på det seneste. Som bekendt har de startet en underskriftindsamling mod DRs promovering af TV værten Asmaa , der med tørklædet fremstår som ren reklamesøjle for politisk Islam. Det har glædet mig, at feministerne endelig har kunnet tage sig sammen til at droppe fløjlshandskerne i debatten – man gør bestemt heller ikke indvandrerkvinderne nogen tjeneste ved at acceptere deres underlegne status indenfor islam. Derfor blev jeg også ekstra forbløffet da jeg så netop "Kvinder for Frihed"s seneste nyhedsbrev med et påfund, som må glæde enhver, der bekender sig til multikulti og ”dialog” langt ind i deres små sjæle: En såkaldt Tolerancekæde. Mine damer og herrer! Der er tale om en yderst feminin sag belagt med guld og smukke røgkvarts til den ringe pris af 500 kr, hvor overskudet naturligvis går til et godgørende formål. Det centrale er tre charms (vedhæng) udformet henholdsvis som et kors, et jødestjerne og en halvmåne. Det må være tænkt som en pendant til den gamle klassiker med hjerte, kors og anker (Tro, håb og kærlighed), som jeg udmærket kan identificere mig med da budskabet er taget fra det ny testamente. Men identificere mig med jødestjerne og halvmåne (det sidste bliver over mit lig...)? Hvis man overhovedet mener noget med det man siger kan man da ikke gå lige meget ind for to modsatrettede udsagn! Og religioner er yderst forskellige, hvilket socialister og kulturrelativister ofte overser. For dem er det een stor bolledej. Hvis jeg kalder mig kristen kan jeg ikke samtidig være muslim. Hvis jeg er jøde kan jeg ikke samtidig være kristen. Hvilken kortslutning i deres argumentation har dog fået dem på denne mærkværdige idé at sammentænke de tre størrelser? Og min endelige pointe er selvfølgelig: Hvordan hænger det sammen med linjen organisationen har lagt over for Islam? De må da mene, at Islam har problemer med kvinderettigheder siden de markerer sig i forbindelse med tørklædeværten i DR? Måske er ”Kvinder for Frihed” blevet bange for den stigmatisering man udsættes for hvis man tillader sig at kritisere Islam? Meget muligt. Men det er fejt, hvis det er tilfældet. Eller er der tale om et uigennemtænkt træk for at tækkes de smarte metrofeminister, der trods deres fine uddannelser er totalt tonedøve overfor kultur og for hvem det ikke har nogen betydning hvilke symboler man smykker sig med bare det ser lækkert ud? Jeg kan ikke andet end sige til den kære læser: Tolerancekæder hænger man sgu på idioter.

La Gioconda

MISS IRAK FLYGTET.

Iraks nykårne skønhedsdronning Tamar Goregian - se billed -måtte efter kun 4 dage på tronen flygte ud af landet til Jordan efter døds trusler fra islamister - grunden: Tamar er kristen.
Ekstremisterne udnævnte hende til "the queen of infidels" (dronning af de vantro). Både nummer 2 og 3 i konkurencen nægtede at overtage førstepladsen selom de var muslimmer. Til sidst måtte man udnævne Miss Teen Iraq, Silva Shahakian, også en kristen som accepterede titlen.
Læs mere her. MN.

COMEDY CENTRAL CENSUR - 3

TV-stationen Comedy Central har istedet for at vise Muhammed, besluttet at vise Jesus i serien igen (han bliver ofte vist, faktisk bor han åbenbart i South Park og har sit eget talk-show), denne gang viser man en scene hvor Jesus skider på præsident Bush. Det tør man åbenbart godt vise.
Husk du kan stadig skrive til tøsedrengene på Comedy Central og klage her.

MN.

COMEDY CENTRAL CENSUR - 2Efter den amerikanske tv-kanal Comedy Central nægtede at vise en tegning af Muhammed, er vores amerikanske bloggervenner selvfølgelig blevet lidt sure og begyndt at omdøbe kanelen til mindre venlige ting. Se flere logo's hos super-blogger Michelle Malkin.

Og lad mig citere en af vennerne på "Anti-Idiotarian Rottweiler" der har skrevet og klaget til Comedy Central: LC Erbo wrote the spineless weasels at Cowardly Central, expressing his dismay at their dropping trou, bending over and grabbing their ankles while screaming “please be gentle” in broken Arabic.

MN

COMEDY CENTRAL CENSUR - 1Efter at den store amerikanske tv-kanal Comedy Central forleden nægtede at vise et billede af Muhammed i aftens episode af "South Park" har jeg ledt efter et ucensuret billed, fandt dette på nettet, men er det det ægte, nå skidt det er bedre end ingenting.

MN.

søndag, april 16, 2006

FRONT MOD ISLAMISTER.

Ud med hovedtørklædet i skoler og på undervisningsinstitutioner. Nej til særkrav og nej til stormoskéer, før vi kan være sikre på, at det er fredelig religion og ikke hadpropaganda, der udbredes her.....
Hvis man vil være på forkant med udviklingen, kan man skele til, hvordan islam udvikler sig i et land som Frankrig. I et stigende antal franske skoler i muslimsk-dominerede kvarterer kan man nu kun under store vanskeligheder undervise i kristendommens og Israels historie, Holocaust, de franske oplysningsfilosoffer med mere. Jødiske elever trues og overfaldes, og muslimske piger presses, tvinges eller tæves til at dække sig til. Ifølge en rapport udarbejdet af det franske undervisningsministerium har en enkelt fransk skole taget det skridt at inddele kantinen, så muslimer og ikke-muslimer spiser for sig. Efter ønske fra islamiske organisationer.
Læs kronikken her.

Helle Merete Brix i Berlingske Tidende 15/04/06

Nynne, altså

Jamen, er Nynne Bjerre Christensen, studievært på Deadline, da ikke bare øm? Man må lade hende, at hun slet ikke kan skjule sine personlige præferencer, når hun optræder som studievært. Det er ganske vist ufattelig uprofessionelt, men hvad gør det, når man kan få sig et godt grin? Denne søndag aften talte Nynne med Astrid Krag fra SFs ungdom (ja, jeg ved godt, kære læser, at Astrid Krag dermed har placeret sig på den totalitære fløj. Hvis De er i tvivl, så læs partiprogrammet), der på SFUs landsmøde havde udtalt, at venstrefløjen har været lalle-tolerante i forhold til kulturberigelserne. Nu blev hun taget i skole af Nynne, der kun med besvær kunne skjule, at hun befandt sig meget tæt på Astrid Krags politiske niveau, samtidig med at hun var nødt til at gøre det klart for Astrid, at hun måtte gøre særdeles nøje rede for, på hvilke måder hendes udsagn adskilte sig fra højrefløjens. Det kom der en fornøjelig samtale ud af. Man fornemmede lissom, at her sad to veninder, den ene lidt ældre og mere erfaren, og diskuterede sig frem til, at blot man lyste højrefløjen ned i sorte helvede, så gik det nok altsammen.

Prøv næste gang De ser Deadline, kære læser, at lade være med at lade Dem irritere af den åbenlyse politiske slagside. Fokusér i stedet på det urkomiske forhold, at danskerne er så heldige at måtte betale licens til en TV-kanal, der ganske skrupelløst ansætter studieværter, der ikke orker at gemme deres politiske sympatier væk.

de Maistre

Politiken og humor

De har altså humoristisk sans på Politiken, har de. Se nu blot denne søndag, hvor der er en helsides artikel, der belyser det ganske ufattelige forhold, at muslimer har svært ved at få adgang til landets diskoteker. Læs blot følgende geniale tekststykke fra den årvågne journalist Johanne Pontoppidan Tuxen (i øvrigt et ganske imponerende navn, men synd, at mange af kongerigets gamle slægter med tilhørende navne tilhører de ca. 90 % af eliten, der forlængst har forskrevet sig til landets fjender og følgelig må betragtes som sådanne). Men nu til citatet:

"Men selv om der er tomme kvadratmeter klar til rykind, er der hverken plads til Behruz, Fatima, Kamal, Sherin, Asmaa, Ahmed, Bahareh, Khaled, Gökhan eller Muhammed".

Nu er nærværende blogger på ingen måde ekspert udi muslimske navne, og jeg har følgelig betydelige problemer med at skelne imellem drenge- og pigenavne. Men det forekommer mig, at der ud af de ti ovennævnte navne er mindst fire af hunkøn (og mon ikke der er fem, sådan bare for ligestillingens skyld?). Så er det, man lige spørger sig selv, hvornår f.eks. Fatima eller Asmaa (er det mon hende fra DR2) sidst har ønsket at gå på diskotek, eller hvornår en muslimsk far sidste gang har sagt til sin teenagedatter, "nå, men mor dig godt, og pas nu godt på dig selv". Jeg må nok engang konstatere, at vi lever i et parallelunivers. Hvordan kan Pontoppidan Tuxen være så ufatteligt stupid, så hun lader som om, at der er kønslighed, når det drejer sig om muslimer og diskoteker? Det ved hun formentlig også godt, ikke er tilfældet. Og alligevel fremturer hun, som om hendes glansbillede af virkeligheden er det gældende. Må guderne sig forbarme.

de Maistre

TRYKKEFRIHEDSSELSKABETS TYRKIETKONFERENCE

Så er Trykkefrihedselskabet parat med endnu et spændende arrangement. Det handler denne gang om "Ytringsfriheden og Tyrkiske Tabuer". Det løber af stablen lørdag d. 29/4 og foregår som sidste gang i Landstingsalen på Christiansborg.

Af spændende navne kan man nævne Tina Magaard, Yusuf Kanli, Burak Bekdil, Semih Idiz og sidst men ikke mindst Lars Hedegaard.

Tilmeldning sker via Jyllandsposten.

Se hele programmet på Sappho.dk.

La Gioconda